Danellandia VORIGE VOLGENDE VORIGE VOLGENDE

Inleiding

De wereld is vandaag de dag overladen met problemen op vrijwel alle vlakken: politiek, economie, maatschappij, religie...

De voornaamste drijfveer van de moderne maatschappij is het geld. Het is tegelijk ook de voornaamste oorzaak van alle problemen.

Bijna alles wat we doen en zelfs wij zelf als mensen worden naar waarde geschat op basis van geld. Maar al te vaak worden geweld en misdaad gepleegd louter om het geld.

Waarom zijn de mensen zo geobsedeerd door het geld? Omdat de moderne maatschappij (de politiek, de economie, het onderwijs, de media...) hen verkeerdelijk heeft bijgebracht dat alles om geld draait.

Bovendien gebeuren een heleboel zaken helemaal niet omdat er geen of onvoldoende geld is of omdat er geen geld mee te verdienen valt. Zoals bij het helpen van mensen in nood in armere landen.

Kan het echt niet anders?

De tegenpool van geld is menselijkheid of vrede of het respect voor menselijke waarden. Maar al te vaak worden menselijke waarden vergeten of niet of weinig gerespecteerd.

Mensen worden vaak slecht behandeld en de Natuur ook. Gewoon omdat er niet direct - genoeg - financiële opbrengsten aan verbonden zijn.

De moderne maatschappij heeft een verkeerd beeld van wat waarde is. Arme mensen kunnen een grotere waarde hebben dan rijke mensen. Niet in termen van het geld dat ze bezitten, maar in termen van het “menselijkheidsequivalent” dat ze vertegenwoordigen. Hoe meer ze de menselijke waarden respecteren, hoe hoger die waarde of hun ME is.

Een beschaving kan maar als beschaafd worden beschouwd, als ze de menselijke waarden respecteert...

Economische groei mag geen obsessie zijn. Daartegenover dient de groei van de menselijkheid de maatstaf bij uitstek te worden.