Danellandia
behandeling
Danellandia

Inleiding

De economie zoals die vandaag gerund wordt, beoogt in de eerste plaats het creëren van geld en rijkdom. Ook al gaat dit vaak ten koste van mensen en de Natuur.

De recente financiële crisis heeft niets aan die mentaliteit  of opzet gewijzigd en de economie is gebleven zoals ze was.

Er is wel een brede consensus over het feit dat de economie van vandaag onmogelijk aan te houden is. Toch wordt er bitter weinig gedaan om ze effectief en drastisch te veranderen. De macht van de grote financiële groepen is enorm groot en zij bepalen dan ook de verschillende beleidsnormen en -opties.

De Natuur moet intensiever beschermd worden. De consumenten moeten ook beter worden beschermd en de mogelijkheid gegeven worden als mensen een aanvaardbaar leven te leiden.

Code voor eerlijke behandeling

Economische activiteiten die de Natuur en/of de Mens schaden moeten dringend worden afgebouwd en gestopt. Een Code voor eerlijke behandeling die is gebaseerd op menselijke waarden en die door alle ondernemingen in de hele wereld moet worden gerespecteerd, zou een methode zijn om bedrijven te selecteren die menselijke waarden hoog in hun vaandel dragen. Het respect voor menselijke waarden zou belangrijker moeten worden dan louter financiële waarden.

We kunnen alleen maar hopen dat de bedrijven zich in de toekomst moreel verplicht gaan voelen om de Danellandia Fair Deal Charter te respecteren.

En dat alleen maar bedrijven die de Charter onderschrijven, zullen kunnen overleven. In een zakenwereld die de Mens en de Natuur respecteert. Ten bate van iedereen en van de planeet Aarde.

Danellandia Care Label - DCL

De ondernemingen die de Code voor eerlijke behandeling in hun statuten of marketingstrategie willen opnemen, kunnen dat doen als ze alles in het werk stellen om de Code na te leven.

We overwegen om een Danellandia Care Label of DCL te lanceren, een label dat wordt toegekend aan bedrijven die de Code naleven. Als een teken van onderscheiding en kwaliteit.

We hopen dat alle bedrijven op een dag het label zullen willen verkrijgen en tonen dat ze respect voor Mens en Natuur hebben.

De consumenten en de leveranciers zouden zich beter en veiliger voelen. En de (eerlijke) bedrijven ook.