Danellandia
Carta global
de la Pau
Danellandia

Carta global de la Pau - 1

1. Respectem tots els països, tots els éssers humans i la Natura com a socis en un projecte global de pau, que aspira a:

La pau per a la Humanitat.

La pau per a la Natura.

La pau entre les religions.

2. Reconeixem que aquest món encara està sotmès a molts problemes que requereixen ser abordats a escala mundial amb la finalitat de construir un món millor i més just:

La degradació de la Natura.

La combustió de combustibles fòssils.

La pobresa.

La injustícia social i l’exclusió.

La distribució de matèries primeres.

Les guerres i el terrorisme.

La criminalitat (relativa a les drogues i a la cobdícia financera).

La baixa apreciació social dels valors humans.

L’explotació comercial.

Els conflictes relatius a diferències religioses.

3. Constatem que els actuals sistemes econòmics i polítics no poden ser mantinguts, atès que danyen seriosament i irreparablement la Natura i la Persona i que posen en perill la supervivència del planeta Terra:

Molts processos de producció danyen la Natura i la gent.

Molts sistemes polítics i econòmics demostren una falta de suficient solidaritat, no solament entre les persones en un mateix país, sinó també entre els països i grups de països.

Part del poder econòmic i polític actual es fonamenta en la distribució no equitativa de recursos en el passat i en l’actualitat (finances i matèries primeres).

Part del poder econòmic i polític actual es basa en la promoció i implementació de valors erronis, donant àmplia prioritat a les consideracions financeres.