Danellandia
Vredescharter
Danellandia

Inleiding

Vredesplan

Peace Charter

Peace Charter 2

Peace Charter 3

Peace Charter 4

Peace Charter 5

Charter in PDF

Brief UN

Brief wereldleiders

Petitie

Films

Inleiding

De Klimaatconferentie in Kopenhagen in december 2009 was in vele opzichten teleurstellend. Toch gaven de meeste landen blijk van de bereidwilligheid om internationaal samen te werken.

Het werd nogmaals duidelijk dat problemen als de vernietiging van de Natuur beslist op wereldwijd niveau moeten worden aangepakt. Ze hebben hun impact op iedereen op deze planeet.

Minder zichtbaar maar daarom niet minder belangrijk op de conferentie was het bewustzijn dat de huidige politieke ideeën en de economische theorieën niet in staat zijn om een afdoende oplossing te bieden voor de klimaatsverandering of voor vele andere problemen van internationale omvang.

Er zijn teveel verschillen die een efficiënte oplossing in de weg staan.

De klimaatsverandering is maar een deel van het probleem dat moet worden opgelost. De hele economische filosofie moet herzien worden. Er moet meer belang worden gehecht aan menselijkheid of menselijke waarden (met inbegrip van het respect voor de Natuur en voor de Mens) dan op louter financiële overwegingen.

Op de conferentie leek de meeste aandacht uit te gaan naar mogelijke oplossingen voor het herstellen van de schade en niet zozeer naar het voorkomen van de schade zelf.

Er moeten meer inspanningen en meer investeringen komen voor de ontwikkeling van productieprocessen die niet schadelijk of niet vervuilend zijn, alsook voor de vervanging van vervuilende brandstoffen door groene en hernieuwbare energie.

Deze planeet moet grondig worden schoongemaakt en meer zuurstof krijgen.

In vorige brieven op deze site stelden we diverse projecten voor, zoals USE om op grote schaal en ten voordele van alle landen groene energie te ontwikkelen.

We hadden het ook over de promotie van menselijke waarden in alle sectoren van het leven en van de maatschappij, zoals in de politiek en in de economie (PAX HUMANITAS), in religies (PAX FIDES) en in het onderwijs en de media.

We promoten vrede als het respect van menselijke waarden. Universeel en over alle grenzen van land, ras, ideologie, status, religie... heen.