Danellandia

Charter “Oceans and poles for all”

23 september 2007


Alle landen zouden dit charter moeten aanvaarden om het leven op de planeet Aarde veilig te stellen

de oceanen buiten de 200 mijlenzone worden beschouwd als de “oceanen van iedereen”

de oceanen van iedereen en de noord- en zuidpool worden tot de eigendom van de hele Mensheid verklaard

de oceanen van iedereen en de twee polen mogen niet het voorwerp zijn van oorlogen en conflicten tussen landen

de aardolie en andere natuurlijke rijkdommen die in de oceanen van iedereen en aan de polen gevonden worden, worden tot de eigendom van de Mensheid verklaard

de ontginning van de oceanen van iedereen en van de twee polen dient te worden geregeld door de Verenigde Naties of door een nieuw op te richten organisme

de ontginning dient te gebeuren op een manier die het leven in de oceanen en op de polen waarborgt en beschermt

de ontginning dient te gebeuren op een duurzame manier

de inkomsten uit de ontginning zullen worden besteed aan het verbeteren van de levensomstandigheden van alle mensen of de hele Mensheid zonder onderscheid van ras, cultuur of religie. Dit zal programma’s omvatten voor welzijnszorg, medische verzorging, vermindering van de armoede en onderwijs

de inkomsten uit de ontginning zullen worden besteed aan het herstel van de schade die aan de Natuur werd berokkend en aan de ontwikkeling van groene energiebronnen.

voor iedereen