BACK

Danellandia Info NL Info FR Info PO Info SP Info EN
Pax Mundi

Toegang

Diamantjes voor het leven

Pax Humanitas (E)

Pax Fides

Nature Alliance (E)

Posters

Posters Natuur

Curamundi

Oceans for all

Fair Deal Charter

Global Peace Charter

Schone wereld

Rake brieven

Mahaivi

Naturonomie

Peace in space (E)

Danellandia

Rubriek

www.danellandia.org/diamantjes

www.paxhumanitas.net

www.paxfides.net

www.naturealliance.net

www.danellandia.org/posters

www.danellandia.org/natureposters

www.curamundi.net

www.danellandia.org/oceans

www.danellandia.org/fairdeal

www.globalpeacecharter.org

www.danellandia.org/cleanthisworld

www.danellandia.org/targetletters

www.mahaivi.net

www.naturonomy.org

www.danellandia.org/space

www.danellandia.org

Danellandia

Een algemene inleiding tot de verschillende onderdelen van het vredesproject Danellandia.

De kern van het vredesproject zijn de menselijke waarden of de menselijkheid. Zij dienen verstevigd te worden op alle vlak.

De maatschappij is vandaag vaak te oppervlakkig en te zeer gericht op geld en winstbejag.

Vanaf www.danellandia.org ook toegang tot de andere sites van het vredesproject.


Diamantjes voor het leven

Korte gedichtjes of nadenkertjes over vrijwel alle aspecten van het leven en de maatschappij.

Gehoopt wordt dat ze de lezers ertoe aanzetten om na te denken over hun manier van leven en over hoe onze maatschappij georganiseerd is.

Ze proberen het accent op andere waarden te leggen dan op geld en materiële zaken.

Posters

De mahaivi posters zijn prachtige foto’s met daarop woorden met veel betekenis.

Ze gaan over uiteenlopende thema’s die te maken hebben met vrede, liefde, het leven, de Natuur en zoveel meer.

Misschien wil je er wel een paar afdrukken om op te hangen in je bureau of elders.

Clean this world - schone wereld

Legt het belang uit van de menselijke waarden in de verschillende sectoren van onze maatschappij: de politiek, de economie, het onderwijs, de media, de religies, de Natuurzorg...

Nu zijn deze sectoren vaak te geconcentreerd op waarden die met geld en financiën te maken hebben. Dat geeft aanleiding tot conflicten en geweld.

Global Peace Charter - Globaal Vredescharter

Een charter gebaseerd op de menselijke waarden, dat door de regeringen, internationale organisaties, ondernemingen en gewone burgers als een leidraad aanvaard zou moeten worden.

Het streeft naar een betere wereld, waarin veel meer respect wordt opgebracht voor de mensen en voor de Natuur.


Target letters - rake brieven

Brieven over uiteenlopende onderwerpen, maar telkens behandeld tegen het licht van de menselijkheid.

Het zijn brieven gericht aan politici, economisten, religieuze leiders, het publiek in het algemeen...

(Op de Engelse site zijn de brieven het talrijkst)

Naturonomie

Het huidige economische systeem pleegt teveel roofbouw
op de Natuur en op de mensen.

Er is dringend nood aan een nieuw systeem, naturonomie genaamd.

Het is een economie gebaseerd op een eerlijk partnerschap tussen de Mens en de Natuur.

Natuur posters

Posters met speciale aandacht over thema’s die verband houden met de relatie Mens-Natuur.

Ze proberen mensen ertoe aan te zetten om de Natuur anders te gaan bekijken en ze met meer respect te behandelen.

Nature Alliance

De Natuur is de belangrijkste partner van de Mens.

Maar ze wordt heel frequent mishandeld of misbruikt. Dat moet anders worden.

Ook dient het gebruik van kunstmatige chemische stoffen te worden verminderd, opdat de gezondheid van de Natuur en van de Mens beter wordt.


(Alleen in het Engels beschikbaar)

Curamundi

Curamundi probeert mensen te overtuigen om meer te doen voor andere mensen en voor de Natuur.

Anderen en de Natuur helpen geeft een nieuwe dimensie aan je leven.

Mahaivi

Mahaivi betekent vrede en liefde voor iedereen.

Het is een woord en een symbool voor vrede en liefde dat over alle grenzen heen gaat.

Het is universeel en stopt niet aan grenzen van landen, talen, politieke of economische systemen, religies, rassen...

Pax Humanitas

Streeft naar de oprichting van een forum om de verstandhouding tussen de verschillende politieke partijen te verbeteren op basis van de menselijke waarden.

Alle politieke partijen zouden die waarden in hun programma moeten opnemen.


(Alleen beschikbaar in het Engels)

Pax Fides

Pax Fides streeft naar de oprichting van een forum om de verstandhouding tussen de verschillende religies te verbeteren.

Religies zouden gezamenlijk de menselijke waarden moeten promoten en uitdragen.

Oceans for all

De oceanen en de twee polen zouden als het gemeenschappelijke bezit van de hele Mensheid beschouwd moeten worden en niet van een bepaald land of individu.

De exploitatie dient aan strikte regels te worden onderworpen, waarbij de menselijke waarden centraal staan.


(Alleen gedeeltelijk in het Nederlands)

Fair Deal Charter - Charter voor eerlijke behandeling

Iedere mens verdient het op een eerlijke manier behandeld te worden. Ook de Natuur heeft daar recht op.

Dit Charter brengt ideeën aan om de behandeling van mensen en van de Natuur eerlijker te maken.

Het stelt een algemene versteviging van de menselijke waarden voor.

Peace in space

De Ruimte lijkt de nieuwe grens te zijn geworden.

De verkenning en de exploitatie van de Ruimte zou geen aanleiding mogen zijn tot nieuwe conflicten en zelfs oorlogen.

Het respect voor menselijke waarden zou ook in de Ruimte gegarandeerd dienen te worden.

(Alleen beschikbaar in het Engels)

Info